เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ

16

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟของจังหวัดเชียงราย โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานเชิงบูรณาการ จากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน พร้อมทั้งได้พบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบไม่เป็นทางการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายให้ประชาชนได้รับทราบ ณ สวนดอกไม้ เชียงรายดอกไม้งาม สวนตุงและโคมฯ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.