เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพ

1

20160210113723Pvpq

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดร.ปรีชา  อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพ ตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการตรวจสุภาพให้กับประชาชนในเขตบริการ และให้คำแนะนำปรึกษาในด้านสุขภาพต่างๆ แก่ประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนดอยสะเก็น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.