เทศบาลนครเชียงราย เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๑ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

1

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๑ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชุมชนต่างๆ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ โดยน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ น้อมนำศาสตร์ของพระราชา สู่การเรียนรู้ในผู้สูงอายุมาเป็นแนวทางและปรับใช้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู่ความยั่งยืนด้วยการปฏิบัติจริง ณ ศูนย์บริหารประชาชน ชุมชนดอยทอง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.