โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ตศึกษาดูงานการจัดการขยะโรงเรียนเทศบาล5

6

26 ก.พ.63 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยเข้าศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธัญชนก เรืองจิตต์ รักษาการรองผอ.สำนักการศึกษา และ ดร.มงคลกร ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แต่ละฐานการเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงกระบวนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจ สอบถามถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ดี ให้คณะศึกษาดูงานนำความรู้ด้านการจัดการขยะที่ได้ศึกษาดูงานครั้งนี้ไปดำเนินต่อ เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.