เทศบาลนครเชียงรายล้างถนนชะล้างฝุ่นบนถนนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

40

29 กพ.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการให้เจ้าที่พร้อมรถน้ำ ออกทำสะอาดถนนแม่ฟ้าหลวง (จากสะพานแม่ฟ้าหลวงถึงแยกสปก.)ถนนสนามบิน (แยกขัวดำ-สนามบิน 416 ) และถนนธนาลัยตลอดสายเพื่อชะล้างเศษดิน ฝุ่นละอองรวมถึงมูลนก เพื่อให้ถนนสะอาดตาและป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กและเชื้อโรคที่มากับฝูงนก

ทั้งนี้ การทำความสะอาดจะยังตงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุของขี้นกก็ตาม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.