นครเชียงราย ร่วมกิจกรรมสภากาแฟของจังหวัดเชียงราย

12

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมสภากาแฟของจังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานเชิงบูรณาการ จากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน พร้อมทั้งได้พบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบไม่เป็นทางการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายให้ประชาชนได้รับทราบ ณ ลานระเบียงสันเขื่อนด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงรา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.