เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๒

28

 

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๒ ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข น้อมนำศาสตร์ของพระราชา สู่การเรียนรู้ในผู้สูงอายุมาเป็นแนวทางและปรับใช้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมทำข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ ๒ วัดศรีบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๒ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.