ทน.ชร.ร่วมเปิดงานงานประกวดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เจียงฮาย เกมส์

45

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมเปิดงานงานประกวดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เจียงฮาย เกมส์ และร่วมปล่อยริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้ง ๑๘ อำเภอ โดยทุกขบวนจะเน้นความประณีตสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ใช้วัสดุในการประดับตกแต่งรถขบวนได้เหมาะสม สง่างาม สื่อถึงอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ บ่งบอกเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมล้านนา และกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์” ที่สำคัญเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการแต่งกายที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ณ เวทีกลางหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.