นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้กกหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ

10

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้กกหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หรืออาจจะเข้าไปร่วมกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.