นครเชียงรายโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการกีฬา และด้านคุณภาพชีวิต

109

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายประพันธ์ ทรรศนียกร ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการกีฬา และด้านคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ระหว่าง เทศบาลนครเชียงราย กับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่และมีความสุข ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.