เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

17

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของรางวัลให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.