เทศบาลนครเชียงราย ร่วมรับชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกสัทธาสูร แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

67

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมรับชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกสัทธาสูร แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) พร้อมเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ที่ร่วมโครงการอบรมสัมมนาโขนจิ๋วสัญจรจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.