เทศบาลนครเชียงราย จัดการประชุมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17

17

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เทศบาลนครเชียงราย จัดการประชุมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 จังหวัด โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 “Chiangrai Lifelong Learning” โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นผู้กล่าวต้อนรับตัวแทน อปท. ทั้ง 248 แห่ง ที่ได้มาร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ และรูปแบบการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “Chiangrai Lifelong Leanrning” ที่เทศบาลนครเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันในปีนี้

สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความรู้ และความสามารถในเวทีการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.