นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

25

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเป็นจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน และให้ประชาชนจิตอาสาให้ความร่วมมือกับชุมชนหรือสังคม ช่วยเป็นหูเป็นตารักษาสมบัติที่เป็นของส่วนรวมเท่าที่ตนทำได้ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม กองการแพทย์ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.