โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี ร่วมกับพนักงานโรงแรม ชุมชน ผู้ประกอบการ และเยาวชน ช่วยกันทำกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2562 ภายใต้แนวคิด Beat Air Pollution หยุดหมอกควัน และอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

80


โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี ร่วมกับพนักงานโรงแรม ชุมชน ผู้ประกอบการ และเยาวชน ช่วยกันทำกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2562 ภายใต้แนวคิด Beat Air Pollution หยุดหมอกควัน และอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยร่วมกันปลูกต้นกระดุมทอง มากกว่า 400 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน บริเวณทางเข้าโรงแรม และยังช่วยกันทำความสะอาดบริเวณถนนรอบ ๆ ชุมชนทั้งนี้หลังจากร่วมกันทำกิจกรรม ทางโรงแรมได้มีการมอบถุงผ้าให้ผู้ร่วมงานเป็นที่ระลึกเพื่อลดการใช้พลาสติกอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.