“เด็กต้องได้รับคุณค่าทางอาหารสูงสุดเมื่อเรียนที่เทศบาลนครเชียงราย”

13

วันที่ 12 ก.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งในวันนี้สุ่มตรวจลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พบว่าอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ วิธีการผลิตอาหาร และบริโภคอาหารเหมาะสม ภาชนะถูกสุขภาพอนามัย และถูกสุขนิสัย

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ย้ำให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และให้ทางผู้บริหารแต่ละโรงเรียนปฎิบัติจริงในวิธีการผลิตอาหาร บริโภคอาหารให้ตรงตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.