ดีเดย์ 1 สิงหาคมนี้ !! ถนนรัตนาเขต จะทดลองเดินรถทางเดียว (One way) ช่วงเวลาเร่งด่วนในภาคเย็น ตั้งเเต่เวลา 15.00น – 17.30น เฉพาะ วันจันทร์ – วันศุกร์

10

วันที่ 22 ก.ค.62 จากสภาพปัญหาการจราจรติดขัดภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีปริมาณรถยนต์จอดติดสะสมบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก จนส่งผลกระทบต่อวิถีการเดินทางกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธาน พ.ต.อ. กิตติพงษ์ สุขวัฒนพันธ์ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย เป็นรองประธาน เเละมีคณะกรรมการบริหาร กต.ตร.สภ.เมือง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้เเทนจากหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน เเละผู้เเทนจากภาคประชาชน จึงให้มีการหยิบยกนำเอาปัญหานี้ขึ้นมาพิจารณาเพื่อหาเเนวทางการเเก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เเละที่ประชุมใด้มีมติเห็นชอบ ให้มีการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ด้วยการจัดการเดินรถทางเดียวบนถนนรัตนาเขต เเละใด้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย เเละ เทศบาลนครเชียงราย จัดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกันนั้น

จากมติ กต.ตร. สภ.เมืองฯ ดังกล่าว คณะทำงานร่วม จึงได้มีการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการจราจร เเบบเดินรถทางเดียว (One Way) ถนนรัตนาเขต. เริ่มต้นจากสี่เเยกศาลจังหวัดเชียงราย ขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านสี่เเยกวัดกลางเวียง จนสิ้นสุดที่สี่เเยก สภ.เมืองเชียงราย (เดิม)  ในช่วงเวลาเร่งด่วน ภาคเย็น ระหว่างเวลา 15.00น – 17.30น เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เท่านั้น ซึ่งใด้กำหนดจะเริ่มทดลองดำเนินการตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อจะช่วยเร่งระบายปริมาณรถยนต์ที่ติดสะสมภายในเขตเมืองชั้นใน ให้สามารถเดินทางออกสู่ถนนกลางเวียงไปขึ้นขัวพญามังราย เเละเข้าถนนสิงหใคล เพื่อเข้าสู่ถนนพหลโยธิน ด้วยความรวดเร็วเเละสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นระหว่างการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เเละทักษะให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่จะเข้ามาร่วมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ในระหว่างการทดลองจัดการเดินรถทางเดียว โดย สมาชิก อปพร. จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เเละพนักงานเทศกิจ. เพื่อให้ทุกท่านใด้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัย ส่วนป้ายประชาสัมพันธ์ เเละเครื่องหมายจราจรต่างๆติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.