1มกราคม2563เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

27

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.