“พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานโล่รางวัลโครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2561”

15

วันที่ 23 ก.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2561 โครงการเพชรล้านนาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน และรางวัลทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน ทั้งนี้ในการดำเนินการได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ ร่วมด้วยเทศบาลเมืองพะเยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก (เพชรล้านนาจังหวัดเชียงรายจำนวน 136 คน , เพชรล้านนาจังหวัดพะเยา จำนวน 101 คน ) นอกจากจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาแล้ว ยังได้รับ โล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิตและครอบครัวของนักเรียนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.