เปิดแล้วอลังการงานสืบสานศิลป์ล้านนาฯ

283

วันที่ 5 ก.ย.62 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก” ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 ก.ย.นี้ โดยกิจกรรมมีการจัดแสดงผลงานทางศิลปะของบรรดาศิลปินจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือกลุ่มล้านนาตะวันออกคือ จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีบนเวที การจัดแสดงนิทรรศการ จัดประกวดการสร้างสรรค์ศิลปะ ฯลฯ ตลอดระยะเวลา 5 วันเต็มตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น.ของทุกวัน โดยพิธีเปิดมีนางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรม จ.เชียงราย พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา แพร่ และน่าน นำคณะศิลปินพื้นบ้าน ช่างฝีมือหรือสล่า ผู้ประกอบการท้องถิ่น เข้าร่วมจนเต็มบริเวณลานดังกล่าว

สำหรับพิธีเปิดมีการแสดงชุด “วิจิตราอารยธรรมล้านนาตะวันออก” การบรรเลงเพลงล้านนาร่วมสมัยโดยวงออเครสต้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายย และนักแสดงล้วนแต่งกายและฟ้อนรำรูปแบบล้านนาประยุกติ์ และฟ้อนรำที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง 4 จังหวัด ด้วยชุดแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์และงดวงามเป็นอย่างยิ่งโดยมีอาคารด้านหลังเป็นอาคารศาลากลาง จ.เชียงราย หลังเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีอายุร่วม 119 ปีแล้วแต่ยังคงมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตกที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและมีอนุสาวรีย์ขรัชกาลที่ 5 ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เบื้องหน้าด้วย ขณะที่ภายในงานนั้นมีการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม สาธิตภูมิปัญญาด้านศิลปะ นิทรรศการศิลปะ จิตกรรมและประติมากรรม การแสดงดนตรีพื้นเมืองและดนตรีร่วมสมัยจากทั้ง 4 จังหวัดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา การจัดลานศิลปะเพื่อเยาวชน ฯลฯ

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ กล่าวว่ากลุ่มล้านนาตะวันออกดังกล่าวมียุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งความเป็นศิลปะวัฒนธรรมล้านนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งนำศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าตอบโจทย์ของทั้ง 4 จังหวัดได้เป็นอย่างดี โดยจะมีการนำผลงานของศิลปินที่เป็นอัตลักษณ์ของล้านนาตะวันออกมาจัดในงานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมอย่างเต็มที่ เพราะจะช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานศิลปะ ผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดการรับรู้แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศต่อไป.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.