ทน.ชร.จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

11

20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบโล่เกียรติคุณ ให้เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น จำนวน 16 คน ในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ” ปี 2562 ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.