เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด ประจำปี 2562 “Olympic Solidarity Technical Course For Coach in Judo”ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงราย 

31

20 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด ประจำปี 2562 “Olympic Solidarity Technical Course For Coach in Judo” โดยได้รับเกียรติจาก นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการอบรมต่างจังหวัด ซึ่งการอบรมใช้มาตราฐานโอลิมปิก เพื่อกระตุ้นให้ผู้สนใจกีฬายูโด ทั้งเป็นผู้ฝึกสอน และอยากเป็นนักกีฬา ได้เข้าถึงกีฬายูโดง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมต่อการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันยูโดระดับโลกที่จังหวัดเชียงราย ในปี 2563 ที่สำคัญที่สุดสมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ฯ สนับสนุน แนวคิด นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่จะผลักดันให้ เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ได้เล่นกีฬาชนิดนี้มากขึ้น เนื่องจากได้เปรียบเรื่องร่างกาย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.