มฟล.จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ นศ.ทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2562

69

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2562 ซึ่งสำเร็จขั้นตอนของการฝึกฝนเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในรายวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพทันตแพทย์ ก่อนก้าวสู่การปฏิบัติการทางคลินิกกับผู้ป่วยจริง โดยพิธีการได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง มาร่วมพบปะและแสดงความยินดี ตลอดจนได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ทนตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล บรรยายพิเศษ และให้โอวาทร่วมกับอาจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ โคสิต อบสุวรรณ อดีตสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นตัวแทนอาจารย์พิเศษจากสถาบันร่วมผลิตในจังหวัดเชียงราย

คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ กล่าวคำแสดงความยินดีกับนักศึกษาว่า พิธีมอบเสื้อกาวน์นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแก่นักศึกษาทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวย่ายเข้าสู่วิชาชีพที่จะต้องมีความพร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถอย่างถูกต้อง และความรับผิดชอบ ไม่เพียงแก่ตนเองเท่านั้นที่สำคัญ คำว่าแพทย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพของผู้ป่วยที่มีความรู้สึกและมีจิตวิญญาณ จึงแตกต่างจากวิชาชีพอื่นๆ ที่ไม่มีมีคำว่าแพทย์มาต่อท้าย

“เสื้อกาวน์สีขาวนี้นักศึกษาจะต้องสวมใส่ในการขึ้นปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยในคลินิก โดยหวังว่าเมื่อสวมใส่แล้วจะตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วน ในฐานะนักศึกษาทันตแพทย์ที่จากนี้ไปจะมีครูคนใหม่อีกหลายคนที่สละเวลาและตนเองมาให้หมอเรียรู้และฝึกฝนให้การดูแลรักษา นักศึกษาจึงควรสำนึกที่จะฝึกตนจนเป็นนิสัยตั้งแต่วันแรกให้เป็นทันตแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทที่ดี ให้ความใส่ใจเห็นอกเห็นใจ ตั้งใจใช้ความรู้ความสามารถอย่างดีในการดูแลคนไข้ผู้เสียสละมาเป็นครูเสมือนญาติของตนเองด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน” ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.