สุ่มตรวจหาสารเมทเเอมเฟตามีนในกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทาง

14

วันที่ 1 พ.ย. 62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครเชียงราย (ศอ.ปส.ทน.ชร.) พนักงานเจ้าหน้าที่งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ฝ่ายอำนวยการ. สป. ทน. ชร. ร่วมกับเจ้าพนักงานฝ่ายตำรวจ อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ผู้ตรวจการขนส่งทางบก สุ่มตรวจหาสารเมทเเอมเฟตามีน ในกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทาง ภายในพื้นที่เขตสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงรายเเห่งที่ 1 เทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนในระหว่างการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผลการตรวจ ไม่พบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะผู้ที่ถูกสุ่มตรวจทุกราย และการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.