“เทศบาลนครเชียงรายร่วมวิ่งสมทบเข้ากองทุนเชียงรายไร้หมอกควัน”

12

วันที่ 4 พ.ย.62นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียวราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วม ในพิธีเปิดการวิ่งรายการ TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2019 CHIANGRAI (NIGHTRUN) โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน นายสุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายเรืองชัย จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมครบครัน และมีผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งจำนวนกว่า 3,367 คน เนื่องจากการแข่งขันรายการดังกล่าวนี้ เป็นรายการระดับชาติที่จัดให้มีการวิ่งกว่า 14 สนาม ซึ่งจังหวัดเชียงรายถือเป็นสนามที่ 7 และเป็นสนามเดียวที่ใช้การวิ่งกลางคืน หรือไนท์รัน

ทั้งนี้ การแข่งขันที่จังหวัดเชียงรายครั้งนี้พบว่าสามารถเก็บค่าสมัครเพื่อนำเข้าสมทบทุนดังกล่าวได้ จำนวน 500,000 บาท และมีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามร่วมบริจาคสมทบเพิ่มอีก 50,000 บาท รวมเป็นทั้งหมดจำนวน 550,000 บาทเพื่อสมทบเข้ากองทุนเชียงรายไร้หมอกควัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.