สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาประเมินรอบ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

13

วันที่ 5 พ.ย.62 นางสาวธัญชนก เรืองจิตต์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากคณะผู้ประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.