คิงส์โรมัน นำเข้าหน้ากากอนามัยเกาะดอนซาว ปล่อยคนจีนเข้าฝั่งไทย ด้านผอ.รร.พานชี้แจง ไม่มีเด็กติดเชื้อโคโรน่า

90

วันที่ 27 ม.ค.63 ที่จุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนไทย-สปป.ลาว บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นไปอย่างซบเซา จากเดิมที่มีชาวจีนที่เดินทางจากฝั่งไทยข้ามแม่น้ำโขงไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว อย่างคึกคัก แต่นับตั้งแต่มีการเฝ้าระวังโรคทำให้กลุ่มชาวจีนหายไปเกือบทั้งหมด ส่วนฝั่ง สปป.ลาว พบว่านอกจากจะปิดเกาะดอนซาวซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยว สุดที่ด่านสากลสามเหลี่ยมคำหรือท่ามังกรก็หยุดให้บริการโดยไม่รับบุคคลภายนอกเข้าไป แต่อนุญาตให้ผู้ที่เคยอาศัยอยู่ภายในเดินทางกลับมายังฝั่งไทยได้ทำให้ยังคงมีชาวจีนข้ามฝั่งมายัง อ.เชียงแสน อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้พบว่ามีการอนุญาตให้เรือสินค้าทำการบรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภาคจากตลาด อ.เชียงแสน ไปกักตุน โดยพบว่ามีการนำหน้ากากอนามัยจำนวนมากนำเข้าไปในฝั่ง สปป.ลาว โดยมีการนำบรรจุใส่กล่องวางซ้อนกันบนเรือขนส่งสินค้าขนาดเล็กหลายลำและค่อยๆ ทะยอยนำข้ามฝั่งไทยไปยังท่าเรือของเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว ดังกล่าว โดยเฉพาะนำเข้าไปยังโครงการคิงส์โรมันซึ่งมีกลุ่มทุนจีนเข้าไปบริหารจัดการโครงการเป็นอาคารพาณิชย์ ตลาด ท่าเรือ บ่อนคาสิโน โรงแรม ซึ่งที่ผ่านมามีคนจีนเข้าไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ด้านสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย ได้แจ้งการดำเนินการในช่วงนี้ว่าได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.เชียงราย เชื่อมโยงทุกพื้นที่ 18 อำเภอของ จ.เชียงราย พรอ้มกับตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ด่านพรมแดนแม่สาย ด่านพรมแดนเชียงของ ซึ่งที่ผ่านมาได้คัดกรองชาวจีนที่ผ่านท่าอากาศยานดังกล่าวแล้วจำนวน 8,372 คนโดยมาจากเมืองอู่ฮั่น 37 คนพบว่าทั้งหมดมีอาการปกติ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน คัดกรองจำนวน 109 คน ด่านพรมแดนแม่สายคัดกรองจำนวน 1,438 คน และด่านพรมแดนเชียงของ คัดกรองจำนวน 355 คน โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกคัดกรองที่ชายแดนก็ผ่านการคัดกรองที่ท่าอากาศยานมาแล้วครั้งหนึ่งด้วย

ขณะเดียวกันมีรายงานว่าทางสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย ได้ตรวจพบนักเรียนจากโรงเรียนนแห่งหนึ่งใน อ.พาน มีไข้สูงหลังจากเดินทางกลับจากประเทศจีนจึงได้มีการนำตัวไปตรวจดูอาการที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งได้มีการจัดเตรียมห้องคัดกรองเอาไว้รองรับสถานการณ์แล้วจำนวน 6 ห้อง ผลปรากฎว่าเป็นเพียงไข้ธรรมดาโดยไม่ใช่ไวรัสโคโรนาแต่อย่างใดล่าสุดอาการดีขึ้นจึงให้กลับบ้านได้ตามปกติแล้ว

 

 

โดยกรณีดังกล่าว ทางนายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน ได้ชี้แจงว่าได้มีนักเรียนจากโรงเรียนเดินทางไปเรียนที่เมืองอู่ฮั่นดังกล่าวจริงแต่ปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและตรวจโรคแล้วเสร็จหมดแล้วว่าไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่อยทงใดและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแล้ว ที่ผ่านมามีนักเรียนที่พึ่งเรียนจบจากโรงเรียนพานพิทยาคมจำนวน 5 คน ได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเมืองอู่ฮั่นตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา กระทั่งเมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมานักเรียนที่เรียกได้ว่าเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนและปัจจุบันเป็นนักศึกษาจากประเทศจีนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยใช้เส้นทางจากเมืองฉางชา-เชียงราย แต่ปรากฎว่า 1 ใน 5 คนซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 2 อาศัยอยู่ ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย มีอาการเป็นไข้จึงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพานซึ่งหลังจากซักประวัติแล้วแพทย์ก็ได้ส่งตัวไปทำการตรวจสอบที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว ปรากฎว่าไม่พบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาดังกล่าวแต่อย่างใดปัจจุบันอาการดีและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วจึงขอสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.