มท.3 เปิดงานป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว

13

20131129_120003 20131129_120221 20131129_114546 20131129_120440

 

 

 

 

ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวิสาร เตชะธีระวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี การประกาศวาระกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 ให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และและอุบัติเหตุทางถนน

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ได้รายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในการประชุมติดตามผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี ประเด็นเรื่องภัยธรรมชาติ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนร่วมกัน เพื่อสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการสาธารณภัย สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการป้องกันและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยทุกชนิด

การประกาศ ปี 2557 เป็นปีแห่งการป้องกันและลดความสูญเสียจากสาธารณภัย ในครั้ง มีผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน พร้อมด้วย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ทั้ง 4 จังหวัดร่วมงานกว่า 1 หมื่นคน

สำรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการสาธิตการระงับภัย และการเข้าช่วยเหลือผู้ประสพภัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางพื้นดิน และทางอากาศ โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้นำหอสูง 34 ฟุตมาสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ และฉก.ม.3 กองกำลังผาเมืองได้แสดงการโรยตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยในรูปแบบต่างๆ และการปล่อยแถวขบวนรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และและอุบัติเหตุทางถนน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.