มฟล. ต้อนรับ ฯพณฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง บรรยายพิเศษ ‘ความคาดหวังของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกระบวนการพัฒนาครู’

23

 

IMG_9471

 

 

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ได้ต้อนรับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ความคาดหวังของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกระบวนการพัฒนาครู’ ให้กับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท ซึ่งทาง มฟล. ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี ดำเนินการโดยไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ มาก่อน ก่อนจะได้รับการสนับสนุนในลักษณะเงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น โดยใจความสำคัญในการบรรยายดังกล่าวได้พูดถึงบทบาทของครูต่อการพัฒนาการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าวจากทุกภาคส่วนในสังคมผ่านกลไกการทำงานในลักษณะที่ มฟล.กำลังดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.