เราไม่ทิ้งกัน กอ.รมน.เชียงราย จัดอาหารเดลิวอรี่ถึงบ้านผู้ยากไร้

40

 

 

 

เวลา 11.30 น.วันที่ 14 พ.ค.63 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.เชียงราย ได้อำนวยการประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีการจัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารกลางวันให้กับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

โดยแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. พร้อมรถ จยย.(ISOC Delivery)ร่วมแจกจ่าย จำนวน 600 กล่อง ณ บริเวณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.