กอ.รมน.เชียงราย ปล่อยตัวผู้พ้นโทษจากเมียนมา หลังกักตัวครบ 14 วัน

59

เมื่อ 14 พ.ค. 63,0900 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ อำนวยการ ประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติร่วมกับกองอำนวยการร่วมกักตัว (Local Quarantine) ประกอบด้วย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ฯ, สสจ.ชร.,ร้อย.สห.มทบ.37.,ตร.ภ.จว ช.ร.,ร้อย.อส.จว.ช.ร ที่ 1.และป้องกัน จว.ชร. ร่วมปฏิบัติตามมาตราการควมคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) และชี้แจงการปฏิบัติตัวที่กักตัว 14 วัน ให้กับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเมียนมาร์

โดยตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 25 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมือง จำนวน 5 ราย กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้พ้นโทษจากเรือนจำเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ จำนวน 19 ราย กลุ่มที่ 3 ผู้พ้นโทษ จากเรือนจำมัณฑเลย์ จำนวน 1 ราย (รายใหม่) ซึ่งทั้งหมด มีอุณภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง (36°-36.9°) ไม่มีมีไข้ ในการนี้ ผู้พ้นโทษ กลุ่มที่ 1 จำนวน 5 ราย ได้ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคคิดต่อครบ 14 วัน เรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจึงได้ปล่อยให้ผู้พ้นโทษกลับภูมิลำเนาโดยมีญาติมารับกลับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.