พัฒนา “นครเชียงราย” ไม่หยุดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวเชียงราย

16

วันที่  26 พ.ค. 63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่ พบปะกับชาวบ้านชุมชนบ้านปานสันหนอง (บ้านทุ่งป่าติ้ว) เพื่อแจ้งเรื่องการดำเนินการในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งป่าติ้ว ยาว 2,120 เมตร กว้าง 6 เมตร เพื่อให้การสัญจรไปมาของผู้ใช้รถใช้ถนน เดินทางได้ปลอดภัยและคล่องตัวมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาชาวบ้าน ได้ใช้เส้นทางที่เป็นลูกรังมานานซึ่งทางนายกวันชัย ได้เห็นถึงผลดีที่เกิดขึ้นในการสร้างถนนดังกล่าว รวมทั้งเปิดรับทราบปัญหาส่วนรวมของพี่น้องชุมชนสันหนอง ชุมชนสันสลี ชุมชนหนองบัว และชาวบ้านทุกคนพร้อมใจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.