ปล่อยแถวตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์เชียงราย

39

วันที่ 28 พ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลนครเชียงรายร่วมปล่อยแถวโครงการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน สืบเนื่องจากปัจจุบัน ได้ปรากฎสถานการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเซียงรายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มขบวนการฯ มีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบลำเลียงมาโดยตลอด การปล่อยแถวชุดปฏิบัติการโครงการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดเซียงราย ได้ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสถานประกอบการ การบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และสร้างความร่วมมือและแนวร่วมในการเฝ้าระวังสกัดกั้นยาเสพติดในสถานประกอบการ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.