วงแหวนตะวันตก เริ่มแล้ว 1 กันยายน 2556

5

นายเอนก  ณัฐโฆษิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนโครงการถนนสายเชื่อม      จ3 – วงแหวนตะวันตก (ตอนที่ 1 ) อ.เมือง จ.เชียงราย จุดเริ่มต้นถนนเริ่มบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ถนนเวียงบูรพา) แนวถนนโครงการไปตามถนนเดิมหน้าสนามบิน และตัดผ่านบ้านป่ากุ๊ก บ้านป่าห้าไปทางทิศเหนือ จุดสิ้นสุดโครงการบรรจบเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 1209 ประมาณ กม. 2+833 รวมระยะทาง 9.181 กิโลเมตร และก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณทางเข้าสนามบิน พร้อมระบบระบายน้ำ และไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณในการก่อสร้าง 733,931,000 บาท กรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจัดนภาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้าง และมีบริษัรัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแทนส์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมงาน บัดนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2558 หากแล้วเสร็จจะส่งผลให้ช่วยย่นระยะทางการเดินทางเร็วขึ้น ทำให้มีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

แผนที่สัง.. นายเอนก  ณัฐโฆษิต

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.