ท่าอากาศยานเชียงรายปรับแผนพัฒนา 15 ปี

9

ที่ท่าอาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ รองประธานกรรมการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รักษาการแทน ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ร่วมกับนาย ดำรงค์ คล่องอักขระ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกันแถลงข่าวเนื่องในวันครบรอบ การดำเนินงาน 15 ปี ของท่าอากาศยานเชียงราย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีการจัดงานทางศาสนาในช่วงเช้า และแถลงแนวทางในการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อรองรับผู้โดยสารในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นายดำรงค์ คล่องอักขระ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบัน ท่าอากาศยานเชียงราย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการบริหารท่าอากาศยานเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2541 และได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อ ท่าอากาศยานเชียงราย ว่า “ท่าอากศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.53 เป็นต้นมา

โดยแนวทา งของการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ในอนาคต ทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาด้านการรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น โดยได้มีสายการบินเข้า-ออก จำนวน 16 เที่ยวบิน ต่อวัน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.56 ไปจนถึงวันที่ 29 มี.ค.56 จะเพิ่มเที่ยวบินเป็น 22 เที่ยวบิน โดยในจำนวนนี้มีสายการบินไทนเกิร์ แอร์เวย์ ทำการบินในช่วงฤดูหนาว จำนวน 18 เที่ยวบิน โดยมีเส้นทางการบิน ลี่เจียง เชียงราย สิงค์โปร์ โดยมีบริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด เป็นตัวแทนใหเบริการ แวะลงจอด ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อเติมเชื้อเพลิง

สำหรับด้านการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของท่าอาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้เตรียมแผนการปรับปรุงการให้บริการเพื่อรองรับผู้โดยสารและให้ความสำคัญการการรับรอง คนพิการ โดยได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการแต่ละประเภท โดยจะประปรับปรุง ตามแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือน พ.ค.56 ซึ่งได้รับงบประมาณในการดำเนินการ 12 ล้านบาท นอกจากนี้ จะได้ทำการขยายสะพานเทียบเครื่องบิน จากเดิมที่มี 2 สะพานเทียบเครื่องบิน เพิ่มเป็น 3 สะพานเทียบ

ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับเทศกาลต่างๆ ทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ถือว่าเป็นประตู่สู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชีงราย ซึ่งใสช่วงเทศกาลต่างๆ ได้มีการประดับภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายให้มีบรรยากาศตามเทศกาลต่างๆ โดยในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้จะมีการจัดงานบิ๊กไบค์ และบอลลูนในจังหวัดเชียงรายซึ่งท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก็ได้เตรียมการไว้แล้วเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกับงานที่จะเกิดขึ้นด้วย

ด้านนายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ รองประธานกรรมการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รักษาการแทน ผู้อำนวยการใหญ่ฯ กล่าวว่า ในการดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลงเชียงรายในการเพิ่มสายการบินที่จะมาใช้บริการ ซึ่งมีข่าวออกมาว่า ทางสายการบินไทย จะไม่ส่งเครื่องบินมาลงที่จังหวัดเชียงรายแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงทางการบินไทย ได้นำสายการบินลูกชื่อ สายการบินไทยสมายด์ มารับส่งผู้โดยสารแทน ซึ่งคาดว่าวเป้นแผนการตลาดของทางการบินไทย ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้โดยสารในจังหวัดเชียงราย แต่อย่างใด สำหรับ ในอนาคต จะมีสายการบินที่มาจากภูมภาคเดียวกัน จากประเทศจีน พม่า เวียดนาม ได้เริ่มติดต่อเข้ามาเพื่อเข้ามาลงในจังหวัดเชียงรายแล้ว ซึ่งทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก็ได้เตรียมการรองรับทุกสายการบินที่จะเข้ามา และพร้อมที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้ริการ โดยได้มีการเตรียมการด้านต่างๆ ไว้แล้ว

“สนามบินจะพัฒนาไปยังไง แต่เป้าหมายที่แท้จริงของผู้โดยสารคือเมืองที่จะเดินทางมา ซึ่งผู้โดยสารที่เข้ามามีจุดมุ่งหมายต่งกัน เช่น มาท่องเที่ยว มาทำธุระกิจ หรือมาดำเนินกิจการต่างๆ ซึ่งการเติบโตของสนามบินจะต้องควบคู่ไปกับชุมชน ซึ่งทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก็พร้อมที่จะพัฒนาไปควบคู้กับจังหวัดเชียงราย” รองประธานกรรมการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รักษาการแทน ผู้อำนวยการใหญ่ฯ กล่าว

33 22 11 44

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.