โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วางศิลาฤกษ์อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น

134

IMG_5929

 

 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น         ณ บริเวณก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มศักยภาพเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมเป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายรัฐบาล

นายแพทย์สุทัศน์ ศรีวิไล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเชียงรายฯ ได้มีการพัฒนาระบบบริการและบุคลากรเพื่อรองรับการเป็น Excellent Trauma Center มาตั้งแต่ปี 2546 แต่การพัฒนาโครงสร้างกายภาพนั้นมีจำกัด เนื่องจากพื้นที่บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินปัจจุบันคับแคบมาก ไม่มีพื้นที่รองรับอุบัติภัยและสาธารณภัยขนาดใหญ่ ไม่มีห้องสังเกตอาการที่ได้มาตรฐาน ไม่มีพื้นที่ในการให้บริการรังสีวินิจฉัยด้านTrauma เช่น Angiogram ไม่มีหอผู้ป่วยหนัก และหอผู้ป่วยสามัญด้าน Trauma ห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ ไม่มีหอผู้ป่วยไฟไหม้และน้ำร้อนลวก (Burn Unit) ไม่มีศูนย์สั่งการด้าน Trauma ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งหอผู้ป่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และหอผู้ป่วยอื่น ๆ คับแคบแออัด ผู้ป่วยบางส่วนต้องนอนเตียงเสริม ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยอย่างเพียงพอ โรงพยาบาลเชียงรายฯ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินขึ้น โดยใช้แบบอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น แบบเลขที่ 10717 พื้นที่ใช้สอยประมาณ15,852 ตารางเมตร สร้างทดแทนอาคารเดิมพิเศษศัลยกรรม เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เพิ่มศักยภาพพร้อมที่จะขยายเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัด โดยได้มีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาโดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาส วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทางศาสนา ณ บริเวณก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

IMG_5939

IMG_5957

IMG_5915

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.