กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเชียงรายให้กำลังใจรัฐบาล ก่อนเผารูปสุเทพ

24

 

5

 

 

เวลา 14.00 น.วันที่ 3 ธ.ค.56 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายอินหวัน บั้งเงิน นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงราย นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดเชียงราย กว่า 500 คน เดินทางมายื่นหนังสือให้กำลังใจการทำงานของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ผ่านพ้นวิกฤตมาทางการเมืองครั้งนี้ โดยได้ยื่นหนังสือผ่านทางนายชาติชาย สงวนพงษ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งนำป้ายแสดงข้อความให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี ก่อนจะเผารูปภาพนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุของความวุ่นวายทางการเมืองในครั้งนี้

นายอินหวัน บั้งเงิน นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงราย ได้อ่านแถลงการณ์ โดยมีข้อความว่า “ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายของบ้านเมืองโดยมีกลุ่มมวลชนบางส่วนได้ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจรัฐเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำการบุกรุกสถานที่ราชการสำคัญในกรุงเทพมหานคร จนก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อบ้านเมืองและสร้างความบอบช้ำให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก ประเทศไทยได้รับความเสียหายทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ที่ตกต่ำ

ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลได้หยุดพฤติกรรมการทำลายประเทศและหันหน้ามาพูดคุยกัน เพื่อหาทางออกให้แก่ประเทศไทย โดยสันติวิธีตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

นอกจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงรายยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายของบ้านเมืองให้สำเร็จลุล่วงลงด้วยความรวดเร็วโดยไม่เกิดการสูญเสียไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพื่อให้ประเทศไทยคงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายอินหวัน บั้งเงินอกล่าวว่า อยากเห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้หันหน้าเข้าหากัน ร่วมกันหาทางออกประเทศด้วยความรู้รักสามัคคี เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป”

 

3

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.