โครงการวัยเรียนวัยใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

12
วันที่ 2 สิงหาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ น้องๆจากโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และกลุ่มเยาวชนดอยเขาควาย รวมทั้งสิ้น 50 คน และได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเซียงราย มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก รับรู้และรับทราบถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อีกทั้ง เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการรณรงค์และป้องกันการการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในสถานศึกษา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.