ร่วมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน

12
วันที่ 6 ส.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเก็บขยะมูลฝอย และพนักงานกวาด งานรักษาความสะอาด เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2563 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โดยฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.