เทศบาลนครเชียงรายทำบุญ วันพระ14ค่ำเดือน9

44

เทศบาลนครเชียงรายทำบุญ วันพระ14ค่ำเดือน9

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ สามารถนำเอาหลักธรรมที่ได้รับฟังมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป ณ วัดคีรีชัย(ดอยสะเก็น) อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.