เทศบาลนครเชียงรายเสนอรับรางวัลการบริหารการจัดการที่ดีประจำปี2563

19
วันที่ 19 ส.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารข้าราชการ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ การเสนอรับรางวัลการบริหารการจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2563 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบ zoom ตามมาตรการเว้นระยะห่าง new normal ซึ่งคณะกรรมการฯ อยู่ที่ส่วนกลางรับข้อมูลและซักถาม
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายโดยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ส่งโครงการนวัตกรรม “SMART-NET” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบองค์รวม เข้าเสนอรับรางวัล อย่างไรก็ตามนวัตกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม ความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ครอบคลุมทั้งพื้นที่และประชาชนผู้รับบริการตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.