ทำบุญวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10

9
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ สามารถนำเอาหลักธรรมที่ได้รับฟังมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป ณ วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.