การหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีปฎิบัติการบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์โควิดร่วมกับหน่วยงานจาก Osan City,Republic of Korea,UNESCO Global Network for Learning City

30

การหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีปฎิบัติการบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์โควิดร่วมกับหน่วยงานจาก Osan City,Republic of Korea,UNESCO Global Network for Learning City

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอัมพร จันทนะเปลิน รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมการประชุม Video Conference Pioneering an Unexplored Path Toward Eco-friendly Green Learning Cities ร่วมกับ ดร.อลันด์ คงไทย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครเชียงราย ในการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีปฎิบัติการบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์โควิด ร่วมกับหน่วยงานจาก Osan City,Republic of Korea,UNESCO Global Network for Learning City ณ ห้องศาสตร์พระราชา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.