(มีคลิป) เมียนมาตอบโต้มาตราการไทย ให้รถขนสินค้าเข้าท่าขี้เหล็กได้แค่วันละ 6 คัน

1,112

วันที่ 17 ก.ย.63 หลังจากที่นายประจญ ปรัชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งออกมา ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 โดยมีเนื้อหา โดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่ 22 โดยมีเนื้อหาว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายในการประชุม ครั้งที่ 3/2523 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 จึงกำหนดให้ยานพาหนะประเภทรถสัญชาติเมียนมา สามารถเข้ามารับสินค้าภายในเขตอำเภอแม่สายได้ โดยความเห็นขอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย)และให้ดำเนินการตามมาตรการ คือ ให้ยานพาหนะประเภทรถตู้ สามารถเข้ามารับสินค้า ภายในเขตอำเภอแม่สาย ใน 1 วันจำกัดจำนวนไม่เกิน 168 คัน

โดยให้กำหนดช่วงเวลาและจำนวนยานพาหนะดังให้เหมาะสมและสามารถควบคุมได้ อนุญาตให้ผู้ควบคุมยานพาหนะประเภทรถตู้และผู้ติดตามจำนวนไม่เกิน 1 คน ที่เป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา สามารถควบคุมยานพาหนะมาถึงที่ด่านศุลกากรแม่สาย (สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2) เท่านั้น และให้ผลัดเปลี่ยนผู้ควบคุมยานพาหนะเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาแต่มีถิ่นที่อยู่และพำนักในประเทศไทย โดยมิได้เดินทางกลับประเทศเมียนมา เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะแทนเพื่อขับยานพาหนะเข้ามารับสินค้าตามจุดจอดรับสินค้า ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย(ศปก.อ.แม่สาย) กำหนด ในเขตอำเภอแม่สาย โดยกำหนดบริเวณให้อยู่ภายในพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย กำหนดเท่านั้น

โดยรายงานจากประเทศเมียนมาว่าในช่วงบ่ายวันที่ 16 ก.ย. 2563 นายอูมิ้น ไหน่ ผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ประจำด่านศุลกากร ด่าน 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนหอการค้าในท่าขี้เหล็กหารือกรณี คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ออกประกาศฉบับที่ 22 ไม่อนุญาตให้ชาวเมียนมา ขับรถตู้ข้ามมาจาก จ.ท่าขี้เหล็ก เข้าขนสินค้าถึงโกดังสินค้าในฝั่งประเทศไทย

โดยกำหนดให้เปลี่ยนคนขับเป็นคนไทยที่ด่านพรมแดนสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 ก่อน รวมทั้งกำหนดให้รถตู้จากเทศเมียนมาข้ามฝั่งเข้าแม่สายได้ 168 คันนั้น โดยหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ ทางฝ่ายเมียนมาต้องการให้มีความยุติธรรมกันทั้ง 2 ฝ่าย จึงกำหนดให้รถบรรทุกสินค้าจากไทยที่จะข้ามพรมแดนไปเมียนมาต้องเปลี่ยนคนขับเป็นชาวเมียนมาก่อนเข้าไปส่งสินค้าในท่าขี้เหล็กเช่นกัน นอกจากนี้ยังกำหนดให้รถป้ายทะเบียนไทยทุกประเภทเข้าไปใน จ.ท่าขี้เหล็ก ได้เพียงวันละ 6 คันเท่านั้น และป้ายทะเบียนไทยที่จะมาขนส่งสินค้าจะต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกของเมียนมา และต้องทำตามกฎข้อบังคับที่กรมการขนส่งทางรัฐบาลรัฐฉานที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น จึงทำให้รถที่จะจดทะเบียนต้องรอให้ทางรัฐบาลรัฐฉานอนุมัติจึงจะจดทะเบียนได้ ส่วนรถป้ายทะเบียนเมียนมาก็จะอนุญาตให้ข้ามฝั่งมาได้เพียง 6 คัน โดยเรื่อมตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.2563 เป็นต้นไป

ภาพข้อมูลจาก Aung Kyaw win sein / Tachileik News Agency

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.