(มีคลิป)ผู้ว่าฯเชียงรายสั่ง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางออก ก่อนสรุปข้อมูลส่งให้ทางเมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหา

1,115

เวลา 13:00 น วันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายกฤษเพชร เพชรบูระณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เป็นประธานในการประชุมโรคติดต่อประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีเนื้อหาสำคัญในการให้ทางท้องถิ่นอำเภอแม่สายประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยและเมียนมาที่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเชื่อมต่อกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา เนื่องจากเกิดการเข้าใจผิดในการ ทำให้รถที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทำให้ทางเมียนมากำหนดให้รถเข้าออกประเทศเพียงวันละ 6 คัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่ง น้ำมัน สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง และเบ็ดเตล็ด ตกค้างอยู่ที่ด่านพรมแดนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีค่าเสียหายเป็นมูลค่า 80-100 ล้านบาทต่อวัน

โดยในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาพบว่า ทางรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายได้มีการเจรจากับท้องถิ่นเมียนมาโดยให้สินค้าที่สำคัญเช่นน้ำมัน สามารถข้ามพรมแดนร่วมกับสินค้าชนิดอื่นๆโดยให้โควตารถน้ำมันจำนวน 3คันต่อวันเพื่อลดความกดดันและป้องกันอันตรายเนื่องจากมีรถน้ำมันจำนวนมากจอดเรียงกันอยู่บริเวณหน้าด่าน อย่างไรก็ตามจะได้เร่งมีการประชุมหารือระหว่างท้องถิ่นชายแดนไทยและท้องถิ่นดมียนมาเพื่อหาทางออกให้เร็วที่สุดเพื่อจะแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

สำหรับการตั้งคณะ ทำงานเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้พันเอกพศิน แสงคำรองผอ. กอ.รมน. จังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ซึ่งหากได้ข้อสรุปจากคณะทำงานแล้วจะเสนอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเข้าหารือทางเมียนมาเพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยจะเร่งประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.