ตักบาตรทำบุญวันเป็งปุ๊ด

13

2 ก.ย.63 วันนี้เป็นวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 (ไทยกลาง) วันพระใหญ่ ทางเหนือตรงกับวันเป็งปุ๊ด (วันเพ็ญ ตรงวันพุธ) เป็นวันปุพพเปรตพลี ชาวพุทธนิยมไปทำบุญอุทิศให้คนที่ล่วงลับไป พ่อแม่ พี่น้อง ญาติสนิท ที่ตายไปแล้ว เพราะมีความเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า “ปญญานิ ปรโลกัสสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณินัง “ บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย เมื่อไปสู่โลกหน้า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย พร้อมชุมชนห้วยปลากั้ง ชุมชนบ้านดอย ชุมชนน้ำลัดและชุมชนทวีรัตน์ เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดห้วยปลากั้งอ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.