โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเข้ารับรางวัลผลคะแนนทดสอบโอเนตสูงสุด

25
วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษาที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประมวลผลคะแนน และดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน ในการเข้ารับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.