อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

13

 

24 ก.ย.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายและโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ในการจัดการศึกษา หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นและโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายให้แนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.