ดูดไขมันคืออะไร ใครที่เหมาะสมกับการดูดหรือสลายไขมันมากที่สุด

117

การดูดไขมันหรือการสลายไขมันปัจจุบันอาจะเรียกได้ว่าเป็นทั้งรูปแบบการรักาและการบำบัดในเวลาเดียวกัน เพราะผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่จะเกิดปัญหามาจากการที่สภาพร่างกายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงไม่สวยงามอย่างที่คาดหวังไว้แม้จะพยายามออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเอาไขมันส่วนเกินในบางบริเวณออกจากร่างกายได้ การสลายหรือดูดไขมันจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะกำจัดส่วนเกินไม่พึงประสงค์ออกไป วันนี้เรามาดูกันว่าใครบ้างที่เหมาะแก่การเข้ารับบริการสลายหรือดูดไขมัน

การดูดหรือสลายไขมันคืออะไร

การดูดไขมัน หรือการสลายไขมัน เป็นกระบวนการนำเอาไขมันส่วนเกินที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังซึ่งไม่สามารถกำจัดออกไปเองตามธรรมชาติ ออกไปจากร่างกายด้วยวิธีทางการแพทย์เพื่อให้สัดส่วนในบริเวณต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้ตามต้องการมีขนาดลดลงซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สำคัญ 3 ขั้นตอนได้แก่การให้ยา การสลายไขมันและการดูดไขมันที่สลายออกจากร่างกาย ซึ่งรูปแบบการดูดไขมันหรือการสลายไขมันนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ละช่วงเวลามีรูปแบบอย่างไรบ้างไปติดตามกันในหัวข้อต่อไป

รูปแบบการดูดหรือสลายไขมันในปัจุบัน รูปแบบของการสลายหรือดูดไขมันในปัจจุบันมี 3 รูปแบบดังนี้

1. แบบทำให้ไขมันใต้ชั้นผิวหนังแตกตัว สามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

· ดูดไขมันด้วยการผ่าตัด เป็นวิธีที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดโดยแพทย์จะทำการออกแรงกระทำต่อพื้นที่ของร่างกายในส่วนที่ต้องสลายไขมันด้วยการบีบหรือตีหรือกระทแกให้ไขมันแตกออกก่อน จากนั้นจะผ่าตัดสอดท่อสูญญากาศเข้าไปดูดไขมันที่แตกออกนั้นให้พ้นจากร่างกาย

· ดูดไขมันด้วยคลื่นความถี่สูง เป็นรูปแบบการสลายหรือดูดไขมันที่ใช้ความถี่สูงระดับอุลตร้าโซนิคยิงเข้าไปในพื้นที่ของร่างกายที่ต้องการสลายไขมัน ทำให้ไขมันใต้ผิวหนังอ่อนตัวและแตกออกก่อนที่แพทย์จะทำการสอดท่อเพื่อดูดไขมันที่อ่อนตัวลงแล้วออกมาจากร่างกาย

2. แบบทำให้ไขมันใต้ชั้นผิวหนังแปรสภาพเป็นน้ำมัน เป็นระบบการเปลี่ยนคลื่นวิทยุเป็นความร้อนใต้ชั้นผิวหนังเพื่อทำการสลายไขมันเป็นน้ำมันนั้น ช่วยกระตุ้นคลอลาเจนใต้ชั้นผิวหนังสือให้เกิดการกระชับตัวในเวลาเดียว ส่งผลให้ไขมันส่วนเกินถูกสลายออกไปอย่างรวดเร็วผ่านท่อเล็กๆ ได้อย่างง่ายได้และสามารถทำการห้ามเลือดได้สะดวก มีการเสียเลือดน้อยลงและผิวหนังบริเวณที่ไขมันถูกสลายไปนั้นมีความกระชับเข้ารูป

ความนิยมในปัจจุบันระบบใหม่ล่าสุด Bodytite กำลังมาแรงที่สุดเพราะสะดวก รวดเร็วปลอดภัยและกระชับผิวไม่ให้เป็นคลื่นได้ดี ไม่ต้องดูแลหลังจากสลายไขมันเป็นเวลานาน สามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ทันทีอีกด้วย

ใครที่เหมาะสมกับการสลายหรือดูดไขมัน

สำหรับใครที่เหมาะจะทำการสลายหรือดูดไขมันนั้น ขอแยกออกเป็น 2 กรณีจะได้เห็นอย่างชัดเจน ได้แก่ผุ้ที่มีปัญหาด้าน

· สุขภาพกาย เกิดจากปัญหาเรื่องเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าต่างๆ ไม่สามารถใส่ได้ หรือหาไซด์ไม่ได้ หรือการเคลื่อนไหวเกิดความยากลำบากขึ้น เช่น เดินแล้วต้นขาด้านในเบียดกัน นั่งแล้วพุงค้ำร่างกายส่วนอื่นๆ รู้สึกอึดอัดไม่สบายตัว หายใจลำบาก นอนกรนอย่างมากหรือหยุดหายใจชั่วขณะ

· สุขภาพใจ ที่ไม่ใช้คำว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตเพราะคำนี้ให้ความรู้ลึกไปในทางลบมากเกินไป เอาแค่รู้สึกไม่มั่นใจ กังวลเป็นเรื่องของสภาพจิตใจจะเหมาะสมกว่า กล่าวคือ มีส่วนเกินมากเกินไปไม่สวย ออกกำลังกายแล้วแต่ลดส่วนเกินไม่ได้ ถ่ายรูปออกมาแล้วไม่มั่นใจ รวมถึงอยากให้รูปร่างสมบูรณ์มากกว่าที่เป็นอยู่

ทั้งสองปัญหาข้างต้น ผู้ที่กำลังตัดสินใจที่จะไปทำการดูดไขมันสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาร่วมการตัดสินใจของตนเองได้ด้วย

ผู้ที่ห้ามทำการดูดไขมันโดยเด็ดขาด

แม้ว่าบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับส่วนเกินซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพกาย หรือสุขภาพใจก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถเข้ารับบริการดูดหรือสลายไขมันได้เพราะร่างกายไม่อยู่ในสภาวะที่สามารถรับบริการได้ ซึ่งได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเรื้อรัง โรคหัวใจที่ควบคุมไม่ได้ เพราะการดูดไขมันถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการผ่าตัดเล็กด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพราะยาที่รับการรักษาอยู่บางชนิดจะส่งผลให้ยาชาหรือยาที่ต้องใช้ในระหว่างการดูดไขมันไม่ได้ผล อันตรายมากรวมถึงผู้ที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังหย่อนยานไม่กระชับ สาเหตุอาจจะเกิดจากเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับไขมันส่วนเกิน สามารถเลือกรูปแบบการรักษาทางอื่นแทนได้ เป็นต้น

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จะพบว่าผู้ที่สามารถเข้ารับบริการดูดหรือสลายไขมันนั้นนอกจากมีปัญหาด้านสุขภาพกาย หรือสุขภาพใจแล้ว ตัวผู้รับบริการเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการมีโรคประจำตัวบางประเภท หรือความไม่สวยงามบางลักษณะไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญหาของไขมันส่วนเกินใต้ชั้นผิวหนัง ดังนั้น การได้รับคำปรึกษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้าทำการดูดหรือสลายไขมันจึงมีความจำเป็นมากที่สุด อย่าคิดและตัดสินใจเองโดยลำพัง

นอกจากนี้แล้วในการใช้บริการดูดหรือสลายไขมัน ผู้รับบริการต้องเลือกสถานบริการที่ดีมีคุณภาพ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆ หรือคุณผู้หญิงที่อยู่ตามต่างจังหวัด การเข้าถึงและตรวจสอบสถานบริการรับดูดไขมันหรือสลายไขมันให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนจะช่วยให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.