มฟล.จัดงาน MFU Innovation Day 2020 โชว์ 22 ปี 118 นวัตกรรม

196

มฟล.จัดงาน MFU Innovation Day 2020 โชว์ 22 ปี 118 นวัตกรรม พร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โชว์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรที่เป็นครีมบำรุงผิวหน้า หน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่น PM2.5 wfh 100%

วันที่ 13 พ.ย.63 ที่อาคารเอ็ม-สแคว์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วย รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการเปิดงาน MFU Innovation Day 2020 และการเปิดพื้นที่ตลาดอาหาร โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล.นำคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจาก มฟล.และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นจำนวนมากซึ่งผลงานบางส่งพร้อมจะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจ

นายสำราญ กล่าวว่า มฟล.เป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบที่อยู่ในการกำกับดูแลของภาครัฐที่จัดตั้งมาได้นานเพียง 22 ปี และจากการที่ได้รับทราบถึงผลงานการวิจัย นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติมากมาย ทำให้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาค้นคว้าเพื่อถอดบทเรียนเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันทางกระทรวการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก็ถือเป็นกระทรวงใหม่ที่จัดตั้งมาเมื่อปี 2562 โดยเป็นการควบรวมระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ปัจจุบันได้รับงบประมาณประจำปี 150,000 ล้านบาท และได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศของเราต่อไป ซึ่งกิจกรรมของ มฟล.ในครั้งนี้ถือว่าสามารถตอบโจทย์ของประเทศดังกล่าวได้จึงขอให้ใช้ประโยชน์จากกระทรวง อว.ให้สูงสุดต่อไป

 

ด้านรศ.ดร.ชยาพร กล่าวว่ากิจกรรมจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล.ซึ่งประกอบด้วยสว่นบริหารงานวิจัยและส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะช่วยกันขับเคลื่อนผลงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งสามารถส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ได้ด้วย ปัจจุบัน มฟล.มีทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครองแล้วจำนวน 118 ผลงาน และได้สนับสนุนให้พัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ผลงาน ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 เป็นผลงานด้านเครื่องสำอางและส่วนอื่นๆ ที่เป็นสมุนไพร วัสดุศาสตร์ เครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งทาง มฟล.ได้ผลักดันให้ผลงานเหล่านี้เชื่อมโยงกับภาคเอกชนเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างสูงสุด

 

ปัจจุบัน มฟล.มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาน่าสนใจหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรที่เป็นครีมบำรุงผิวหน้าที่ได้จากสารสกัดจากชาอัสสัมซึ่งลดเลือนและชะลอริ้วรอยบนใบหน้าและปกป้องซ่อมแซมเซลล์ผิวได้ เซรั่มลดเลือนริ้วรอยที่ได้จากสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ เปลือกกะลาเมล็ดกาแฟ ใบสักแก่ที่ร่วงแล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ล่าสุดยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือพีเอ็ม2.5 และไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

โดยหน้ากากที่ผลิตได้จากศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางเคมีเพื่อความยั่งยืน และกลุ่มวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และนวัตกรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล.ยืนยันว่าหน้ากากมีอัตราผ่านเข้าและออกของอากาศสูง ทำให้หายใจได้สะดวกและยับยั้งเชื้อโรคหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 100% และยังยั่งแบคีเรียในอาหารเหลว รวมทั้งกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ถึง 99% ด้วย สำหรับคุณสมบัติเป็นหน้ากากที่ประกอบด้วยชั้นกรองโครงข่ายเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ที่มีอนุภาคนาดนซิลเวอร์ฝั่งอยู่ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จัดแสดงอีกมากมาย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.